Ankara Rüzgâr Tüneli’nde yük ölçüm testleri, yapısal dayanım testleri, akış ölçümü testleri ve akış görüntüleme testleri olmak üzere 4 farklı tip test gerçekleştirilebilmektedir. Müşterilerin isteğine göre test edilecek modelin tasarım ve üretim faaliyetleri tarafımızca gerçekleştirilebilmektedir. Yük ölçüm testleri dış balans, iç balans ve model hareketlendirme sistemi (İng. Model Support System) kullanılarak, akış ölçümü testleri Sabit Sıcak Tel Anemometresi (İng. Constant Temperature Anemometer (CTA)) ve minyatür çoklu basınçölçer (İng. Scanivalve) kullanılarak, akış görüntüleme testleri ise basınca duyarlı boya sistemi (İng. Pressure Sensitive Paint), iplikçik, yağ ve duman kullanılarak gerçekleştirilmektedir.