Bu testler akış özelliklerinin belirlenmesi ve görüntülenmesi gerektiğinde uygulanmaktadır. Kaliteli görüntü elde etmek için modelin koyu siyah renkte olması ve parlama olmaması için mat boya ile boyanmış olması testlerden daha iyi sonuç alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede akış özellikleri tespit edilerek varsa aerodinamik uyumsuzluklar bulunmaktadır. ART’de basınca duyarlı boya sistemi (İng. Pressure Sensitive Paint), duman, yağ ve iplikçik metodu ile akım özelliklerinin ölçümü ve görüntüleme testleri yapılabilmektedir.

Basınca duyarlı boya yöntemi temel olarak çevresindeki oksijen basıncına duyarlı luminesans moleküllerinin özel olarak üretilmiş polimer yapılı oksijen geçirgen bir boyanın içine gömülmesiyle model yüzeyinin bu boyayla kaplanmasından ve uygun dalga boyundaki bir ışık kaynağıyla (Lazer, ultraviyole lamba, ksenon lamba, LED) aydınlatılarak uyarılmasından oluşmaktadır. Türkiye’de basınca duyarlı boya sistemine sahip tek rüzgar tüneli olma özelliğini gösteren ART’de bu yöntem sayesinde basınç ölçümünde geleneksel metotlarda ortaya çıkan problemler elimine edilerek akışı bozmadan basınç ölçümünün yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Modelin PSP boyasıyla boyanması ve fırında kürleme işlemlerinin uygulanması sertifikalı teknisyen tarafından gerçekleştirilmektedir. PSP yönteminin tünelde aktif bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla entegrasyon ve geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

Dumanla akış görselleştirme işlemi tünelde bulunan Dantec marka duman makinesi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Duman test modelinin istenilen yerine verilerek bölgesel incelemeler yapılabilmektedir. İplikçik yönteminde model yüzeyine tutturulan iplikçikler akım çizgilerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Yağ ile akış görselleştirme testlerinde 80 numara şanzıman yağı kullanılmaktadır. Yağ kaolin ile karıştırılarak kıvamının tutturulması amaçlanmaktadır. Yağın model yüzeyinden akmayacak kadar yoğun, akış hareketlerine uyum sağlayabilecek kadar ince bir kıvamda olması amaçlanmaktadır. Test modelinin farklı bölgeleri (Burun, gövde, kanat veya kanatçık gibi) farklı tipteki yağlara boyanarak da test yapılabilmektedir. Ancak işlem öncesinde test koşullarının ve model uygunluğunun müşteriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu yöntemler ile daha önce çeşitli sivil ve askeri sistemlerdeki yüzey ve yüzey üstü akış görüntülemeleri, akış kopmaları, gürültü kaynakları, kokpit camları ve havalandırma sistemleri için akış yönü tayini gerçekleştirilmiştir.