Firma/Kurum/Kuruluş Bilgileri
Yetkili Bilgileri
Teslimat Bilgileri
Sonuç Raporu / Fatura
Gönderilerinizi farklı bir adrese istiyorsanız lütfen belirtiniz.
Test Modeli/Cihaz Bilgileri
Test Modeli/Cihaz AdıÜretici*ModelÖlçek OranıBoyutAğırlıkOperations
*Test modelinin TÜBİTAK SAGE tarafından üretilmesi isteniyorsa lütfen Açıklamalar kısmında belirtiniz.

 
Test Bilgileri
Test Tipi
Yük Ölçümü
Akış Ölçümü
Akış Görüntüleme
Diğer Bilgiler
Not: Test matrisi varsa lütfen yükleyiniz.
One file only.
10 MB sınırı.
İzin verilen dosya uzantıları: xls, xlsx.
  • 1- Test Modeli/Cihaz Adı, Sonuç Raporu’nda yer almasını talep ettiğiniz şekilde yazılmalıdır.
  • 2- Açıklamalar kısmında Test Modeli/Cihazın boyutsal özellikleri, üreticisi, modeli gibi tanımlayıcı bilgilerinin verilmesi gerekmektedir. Eğer mümkünse bu bölümde atıf yapılarak söz konusu bilgileri içeren çizim, şartname vb. belgeleri başvuru formuna eklenmelidir. 
  • 3- Hizmete yönelik müşteri tarafından özel bir talep olmaması durumunda, ilgili standartlara göre ölçer kalibrasyonları ve test yapılır. Sonuçların uygunluk değerlendirmesi müşteriye bırakılır.
  • 4- Hizmete yönelik uygunluk değerlendirmesi istenmesi durumunda, teklif kabul edilmeden değerlendirme kriterlerinin TÜBİTAK SAGE’ye iletilmesi gerekmektedir. 
  • 5- Bu form sadece başvuru amaçlıdır. Talep edilen hizmetin verilmesi, başvurunun TÜBİTAK SAGE tarafından kabulü ile mümkündür. Başvurunuz TÜBİTAK SAGE tarafından değerlendirildikten sonra tarafınıza e-posta ile fiyat teklifi gönderilecektir.
  • 6- TÜBİTAK SAGE, endüstriyel hizmetler ile ilgili koşulları TÜBİTAK SAGE Endüstriyel Hizmet Koşulları belgesi ile belirlemiş ve internet sayfasında ilanen duyurmuştur. Yapılan tüm başvurular bu kapsamda değerlendirilmektedir.